Dijital Güvenlik

Dijital Güvenlik, bilgisayarlar, cihazlar, yerel ağlar, veri sunucuları ve internetin güvenli kullanımının önemini vurgulayarak, katılımcılara teknoloji güvenliği temellerini öğreterek, bilişim teknolojisi prensiplerini etkin bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmayı amaçlayan ICDL Dijital Standart alt modülüdür.

Dijital Güvenlik

Bilgisayarlar, cihazlar, yerel ağlar, veri sunucuları ve internetin güvenli kullanımı günümüzde büyük önem taşımaktadır. Kişisel veri haklarının ve ticari veri gizliliğinin korunması amacıyla kurumlar, siber saldırılara ve bireysel hatalara karşı bireyleri eğitmektedir. Bu modül, katılımcılara teknoloji güvenliği temellerini öğreterek, verileri güvenli ve doğru bir şekilde kullanma yetkinliği kazandırmayı amaçlar.

Modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar, bilişim teknolojisi prensiplerini en iyi şekilde uygulayarak verileri etkin ve güvenli bir biçimde yönetme yetisine sahip olurlar.

Başlıca Kazanımlar

 • BT güvenliğinin temel kavramlarını anlamak

 • Bilgisayarların, cihazların ve ağların korunmasına yönelik iyi uygulamaları tanımak

 • Güvenlik için tehdit oluşturan risk türlerini anlamak

 • Interneti ve iletişim kanallarını güvenli bir şekilde nasıl kullanacağını bilmek

 • Güvenli veri yönetiminde örnek uygulamaları tanımak

Neden:


Unutmayalım ki günümüzde veri ve bilgi güç demektir.
Özellikle eğitim kurumları ve şirketler veri ve bilgileri yönetmek üzere güvenli bir ağ bağlantısı oluşturarak, doğru uygulamaları
benimsemeleri çok önemlidir. Bu modülde katılımcılar hem dijital bilgi ve veri güvenliği hem de fiziksel veri güvenliği ve gizliliğinin temellerine hâkim olurlar. Sınavı başarılı bir şekilde tamamlayarak hem bireysel hem de profesyonel amaçlı gündelik operasyon ve işlemleri uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir şekilde yerine getirebilirler.

Katılımcılar siber riskleri nasıl azaltacaklarını bilecek ve şu yeteneklere sahip olacaklardır:

 • Bilişim teknolojisi güvenliğinin temel kavramlarını anlama ve değerlendirme.
 • Bilgisayarları, cihazları ve ağları koruma işlemlerini iyi bir şekilde uygulama.
 • Güvenliğe tehdit oluşturabilecek risk türlerini bilme, tarama ve sistemden uzaklaştırma.
 • İnternet ve iletişim kanallarının güvenli bir şekilde nasıl
  kullanılacağını bilme.
 • Güvenli veri yönetimi, yerel ağlar ve internette verileri saklama ve yönetme konusunda yetkin bir şekilde uygulamaları
  gerçekleştirebilme ve ilgili önlemleri alabilme.

Ders İçeriği


  Veri Tehtidi
Available in gün
gün after you enroll
  Veri Güvenliği
Available in gün
gün after you enroll
  Veri ve Dosya güvenliği
Available in gün
gün after you enroll
  Kötücül Yazılımlar
Available in gün
gün after you enroll
  Ağ Güvenliği
Available in gün
gün after you enroll
  Kablosuz Ağlarda Güvenlik
Available in gün
gün after you enroll
  Erişim Kontrolü
Available in gün
gün after you enroll
  Güvenli Ağ Kullanımı
Available in gün
gün after you enroll
  İletişim
Available in gün
gün after you enroll
  Sosyal Medya Ağları
Available in gün
gün after you enroll
  Mobil Cihazlar
Available in gün
gün after you enroll
  Güvenli Veri Yönetimi
Available in gün
gün after you enroll