Hakkımızda

Viyana merkezli eğitim kurumumuz 20 yılı aşkın bir iş deneyimine sahiptir. Farklı alanlarda eğitim paketleri sunmaktayız. Bunlar arasında yazılım dilleri, ekonomi seminerleri, çıraklık ve mesleki eğitim sınavlarına hazırlık ve yabancı dil eğitimleri sunmaktayız. 

Kurumumuz Vintedu (Viyana Uluslararası Eğitim) Avusturya da eğitim alanında kalite standartları sertifikası sahibidir. Ayrıyeten tüm dünyada geçerli ICDL (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası) de sunmaktadır. Kurumumuzun hedefi Türkiye’deki bilişim standartlarını hem yukarı çekmek hem de bunu uluslararası ligde geçerli bir sertifika ile belgelemektir.

ICDL; işgücü, eğitim ve toplumdaki dijital yeterlilik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan uluslararası bir kurumdur. 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren ağımız üzerinden sağlanan sertifikasyon programlarımız, bireylerin ve kurumların bilgisayar ve dijital araç kullanımı konusundaki yeterliliklerini değerlendirme, yükseltme ve küresel olarak tanınan ICDL standardı ile belgelendirme imkânı bulmasını sağlamaktadır.

Kâr amacı gütmeyen sosyal bir girişim olan ICDL, dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak için gereken bilgi ve becerileri belirleyen, sağlayıcıdan bağımsız standartlar geliştirmek için dünyanın her yerindeki ulusal bilgisayar topluluklarındaki uzmanların ve ortaklarının
benzersiz desteğinden faydalanmaktadır. Programlarımızın hedefine ulaştırılması konusunda tüm sektörlerden kamu ve özel sektör işverenlerinin yanı sıra, eğitim ve yetiştirme ortakları, yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal hükümetler ve uluslararası geliştirme kuruluşları ile de çalışmaktayız.

ICDL’nin kalitesi ve tanınırlığı, sertifikasyon programlarımızın dünyanın genelinde 40’ı aşkın dilde 15 milyon kişiye ulaştırılmasıyla ve yıllık 2,5 milyondan fazla ICDL testinin yapılmasıyla geçen 20 yılı aşkın bir deneyime dayanmaktadır. Başarımız, sertifikasyon programı gelişiminde hiç durmadan devam etmekte olan inovasyonlarımız, test tasarım metodolojimizde
gösterdiğimiz titizlik ve kalite garantisi standartlarımıza gösterdiğimiz sürekli bağlılık sayesinde gerçekleşmektedir.

ICDL, programın Avrupa’daki ve Arap ülkelerindeki Ulusal Uygulayıcılarının faaliyetlerini İrlanda’nın Dublin şehrindeki genel merkezinden ve Belçika’nın Brüksel şehrindeki ICDL Avrupa Ofisi’nden desteklemektedir. Ayrıca, 3 adet bölgesel operasyon merkezi kurmuş bulunmaktayız: ICDL Afrika (Ruanda), ICDL Asya (Singapur) ve ICDL Amerika (Panama). Tüm ICDL operasyonları, ICDL tarafından tanınmış test merkezlerinden oluşan küresel bir ağ geliştirmek üzere bölgesel, ulusal ve yerel ortaklarla yakın bir çalışma gerçekleştirmektedir.

Şirket Kültürü

Eğitimi hem sosyal sorumluluğumuz hem de sürdürülebilir kalkınmaya bir katkı olarak görüyoruz. Tüm insanların eşsiz potansiyeline olan
inancımız, insanlarla çalışmaktan duyduğumuz keyif ve kendimizi geliştirme ihtiyacımız performansımızın temelini oluşturmaktadır. 

Eğitim hizmetlerimizi sosyal, ekonomik ve ekolojik çevreyle uyumlu hale getiriyor, yenilikçi eğitim ve gelişim biçimleri için çalışıyoruz.
Çalışanlarımızın memnuniyetini teşvik eden olumlu bir çalışma ortamı için gerekli koşulları yaratıyoruz. Nitelikli kurs yönetimine büyük önem veriyoruz. Eğitmenlerimiz gerek ileri bir eğitime gerekse çok yönlü bir mesleki deneyime sahiptir. Eğitmenler her zaman bilgi ve deneyimlerini güncellemektedirler. Bu sayede öğrencilerimiz samimi bir ortamda maksimum öğrenme başarısı sağlarlar.

Misyon

ICDL’nin misyonu, bireylerin, kurumların ve toplulukların daha güçlü olmasını sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kalite sertifikasyon
programlarının tüm dünyada geliştirilmesi, tanıtımı ve sunulması yoluyla ustaca kullanımını sağlamaktır.


Değerler

ICDL’nin değerleri şunlardır:

• Sosyal Sorumluluk: Kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak, toplum içindeki dijital beceri yeterliliğini arttırmayı hedeflemekteyiz. Sertifikasyon programlarımız; yaş, cinsiyet, statü, yetenek ya da ırk gözetmeksizin tüm vatandaşların erişebileceği şekilde tasarlanmıştır.

• Sağlayıcıdan Bağımsız Olma: Sertifikasyon programlarımız, dijital yetenekler edinmeleri ve bunları kullanmaya ihtiyaç duyabilecekleri her türlü yazılım ortamında güvenle uygulayabilmeleri için adaylara esneklik ve özgürlük tanımaktadır.

• Kalite: Yaptığımız tüm işlerde sürekli bir gelişim istemekteyiz ve programlarımızın uluslararası platformda istikrarlı bir standart sağlamasını hedeflemekteyiz.


Kalite standartları

ICDL’nin sertifikasyon programları, dünyanın her yerinden gelen akademisyenler ve endüstri uzmanları tarafından tasarlanmış, tasdik edilmiş ve onaylanmıştır. Sertifikasyon programlarımızın yelpazesini pazar ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli geliştirmekteyiz.


ICDL sertifikasyon programlarının dünya çapında kalite garantisi

ICDL, tüm Ulusal Uygulayıcıların sertifikasyon programlarının uygulanması ve tanıtımı sırasında uymasının zorunlu olduğu Kalite Garantisi Standartları belirlemiştir. Ulusal Uygulayıcıları düzenli olarak ziyaret etmekte ve denetlemekteyiz. Ayrıca, ICDL tarafından bir ülkede tanınan test merkezleri düzenli olarak Ulusal Uygulayıcı tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, dünya çapında programın sunumunun Kalite Garanti Standartlarımıza uygun olmasını ve programlarımızın kalitesinin uluslararası itibarının tasdiklenmesini sağlamaktadır.


Kalite politikası

ICDL, dünyanın her yerinden gelen bireyleri, kurumları ve topluluklara güç katan bilişim ve iletişim teknolojilerinin ustaca kullanımı amacıyla kalite sertifikasyon programlarının geliştirilmesi, tanıtımı ve sunumunu sağlamaktadır.

ICDL, tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası platformda kabul gören ISO 9001:2015 no’lu kalite standardına dayanan bir
Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur.

Bu standarda uyum sağlanması, sertifikasyon programlarını geliştirmek ve desteklemek üzere ICDL tarafından uygulanan süreçlerin etkili,
verimli ve sürekli olarak değerlenme ve gelişime uygun olmasını sağlamaktadır.


Tarihçemiz

1995 – CEPIS çalışma grubu ECDL konseptini meydana getirdi

1995’te, Avrupa Profesyonel Bilişim Toplulukları Konseyi (CEPIS), Avrupa çapında dijital okuryazarlık seviyesinin nasıl yükseltileceğini araştırmak üzere, ESPRIT araştırma programı dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir çalışma grubu kurdu. Yeni sertifikasyon programı, Avrupa Bilgisayar Ehliyeti (ECDL) ismiyle İsveç’te 1996’nin Ağustos ayında tanıtıma sunuldu.


1997 – ECDL Vakfı kuruldu

ECDL, kısa sürede Avrupa çapında benimsendi ve tüm Avrupa ülkelerinde istikrarlı ve yüksek standartta bir uygulama sağlamak üzere proje için merkezi bir koordinasyon kurulu oluşturulması ihtiyacının olduğu üzerinde mutabık kalındı. 8 Ocak 1997 tarihinde, garantiyle sınırlı, hisseli
sermayesi olmayan ve kâr amacı gütmeyen bir kurum olan ECDL Vakfı, İrlanda’nın Dublin şehrinde resmen kuruldu.


1999 – ICDL tanıtıldı

ECDL Avrupa’da şöhret kazandıkça adayların sayısı 1 milyonu aştı ve çoğalmaya devam etti. Bu başarı Avrupa dışındaki ülkelerin dikkatini çekti ve bu ülkeler bu konsepte büyük bir ilgi duymaya başladı. Sonuç olarak ECDL, Avrupa dışında tanıtıldı ve sertifikasyon ICDL
(Uluslararası Bilgisayar Ehliyeti) ismiyle tanındı.

Afrika’daki ve Güney Amerika’daki bilgisayar toplulukları ve uluslararası kurumlar ICDL’nin tanıtımına başladı. 1999 yılında bir mihenk taşı geçildi ve UNESCO, Kahire’deki ofisi aracılığıyla ECDL Vakfi ile bir anlaşma imzaladı ve çok sayıda Arap ülkesinde ulusal sağlayıcı görevini
üstlendi. Bundan kısa bir süre sonra ICDL, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarında görücüye çıktı.


2003 – ECDL Advanced tanıtıldı

ECDL Vakfı, ECDL yetenek seviyelerine başarıyla ulaşmış olan ve bilgisayar yeterliliklerini daha ileri götürmek isteyen kişiler için tasarlanmış
yüksek seviyeli sertifikasyon programı olan ECDL Advanced’in piyasaya sürülmesi ile 2003 yılında program yelpazesini genişletti.


2009 – 9 milyonu aşkın aday

ECDL Vakfı, dijital okuryazarlık meselesinde artık tanınmış bir uluslararası uzman ve bilirkişi olarak görülmekte ve diğer uluslararası kurumlarla beraber dijital okuryazarlığın süregelen tanıtımı konusunda artan ekonomik ve sosyal bağlılık için önemli bir katkı sağlayıcı olarak
çalışmaktaydı. 2009’un Şubat ayında, Avrupa Komisyonu Başkanı olan José Manuel Barroso, ECDL programının başarısını ve AB üyesi ülkelerin kamu politikası ajandalarında dijital becerilere olan yatırımlarının yüksek seviyede tutulmasının önemini vurgulayan bir törenle 9 milyonuncu ECDL adayı olmuştur.


2013 – 12 milyonu aşkın aday

ECDL Vakfı, yaklaşık 24000 test merkezinden oluşan uluslararası bir ağ aracılığıyla sertifikasyon programlarının hedef kitlesini arttırmak üzere Ulusal Sağlayıcıları ile birlikte çalışmaya devam etmiştir.


2020 – 16 milyonu aşkın aday